قدیمی ترین شرکت طراحی سایت

قدیمی ترین شرکت های طراحی سایت ایران به ترتیب قدیمی ترین آرشیو ثبت شده در وب آرشیو - قدیمی ترین شرکت طراحی سایت

قصد داریم لیست قدیمی ترین شرکت های طراحی وب سایت ایران را به ترتیب قدمت تقدیم شما نماییم. برای پیدا کردن قدیمی ترین شرکت طراحی سایت ما به سایت معتبر و با سابقه وب آرشیو استناد کردیم. همانطور که می دانید وب آرشیو هر چند روز یکبار از سایت ها نسخه آرشیویی تهیه می کند. به احتمال زیاد این روش بهترین راه برای پیدا کردن قدیمی ترین شرکت طراحی سایت ایران است. با این حال ممکن است دارای اشکالاتی نیز باشد. برای مثال ممکن است دامین آن شرکت طراحی وب سایت تغییر پیدا کرده باشد. به همین دلیل ما علاوه بر تاریخ گیری از وب آرشیو به صفحه درباره ما شرکت های طراحی سایت نیز مراجعه کردیم و تاریخ ثبت شده آن ها را نیز جداگانه ذکر کردیم. همچنین برای سهولت بررسی میزان اختلاف تاریخ ها را نیز ذکر کردیم. البته استناد به تاریخ درج شده در صفحه درباره ما شرکت نیز ممکن است نواقصی داشته باشد برای مثال ممکن است منظور شرکت فعالیت کلی شرکت بوده باشد نه شروع فعالیت در زمینه طراحی سایت. همچنین اگر دامینی نسخه قدیمی تری داشته باشد که فعالیت آن مرتبط به شرکت دیگری مثلا شرکت فروشنده دامین و ... باشد لحاظ نخواهد شد. همچنین اگر طبق آمار وب آرشیو فعالیت دامین آن شرکت طراحی وب سایت حداقل یکسال غیر فعال بوده باشد. شروع فعالیت شرکت طراحی سایت از زمانی ثبت می شود که فعالیت به طور مداوم و مستمر باشد. همچنین شرکت هایی وجود دارند که فعالیت در زمینه طراحی سایت به مرور به آن ها اضافه شده است به همین دلیل تنها از زمانیکه در سایت آن شرکت خدمات طراحی وب سایت اضافه شده است جزو آمار حساب شده است.

قدیمی‌ترین شرکت‌های طراحی سایت ایران به ترتیب قدیمی‌ترین:
۱- شرکت طراحی سایت آریانیک - aryanic.com
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۸۱/۱۱/۱۳
در صفحه درباره ما ۱۳۸۰ - ۱ سال اختلاف

۲- شرکت طراحی سایت نونگار - npco.net
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۸۲/۱۱/۱۸
در نزیکی فوتر بخش درباره ما ۱۳۸۱ - ۱ سال اختلاف

۳- شرکت وب رمز - webramz.com
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۸۳/۰۳/۱۶
در فوتر صفحه اول ۱۳۸۱ - ۲ سال اختلاف

۴- شرکت پرشین تولز - persiantools.com
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۸۳/۰۳/۱۹
در فوتر صفحه اول ۱۳۸۰ - ۳ سال اختلاف

۵- شرکت طراحی وب سایت ضابط - zabet.ir
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۸۴/۰۷/۲۱
در صفحه درباره ما ۱۳۸۴ - بدون اختلاف

۶- شرکت طراحی سایت ایده پویا - activeidea.net
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۸۴/۰۹/۰۷
در صفحه درباره ما ۱۳ سال سابقه ۱۳۸۴ - بدون اختلاف

۷- شرکت طراحی وب سایت داده ورزان - parscms.com
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۸۴/۱۱/۲۶
در صفحه درباره ما ۱۳۸۱ - ۳ سال اختلاف

۸- شرکت طراحی سایت بهپردازان - behpardazan.com
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۸۶/۰۳/۳۱
در صفحه درباره اول ۱۵ سال سابقه ۱۳۸۳ - ۳ سال اختلاف

۹- شرکت هاست ایران بخش طراحی سایت - design.hostiran.net
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۸۶/۰۸/۲۱
در صفحه اول سایت ۱۳۸۹ - ۳ سال اختلاف

۱۰- شرکت طراحی سایت داده پردازی فراتک - faratechdp.com
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۸۸/۰۴/۰۲
در صفحه درباره ما ۱۳۸۳ - ۵ سال اختلاف

۱۱- شرکت گرین وب - greenweb.ir
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۸۸/۰۴/۲۹
در صفحه درباره ما ۱۳۶۹ - ۱۹ سال اختلاف

۱۲- شرکت طراحی سایت وبکده - webcade.ir
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۸۸/۰۶/۱۲
در صفحه درباره ما ۱۳۸۳ - ۵ سال اختلاف

۱۳- شرکت طراحی سایت کاسپید - kaspid.com
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۸۹/۰۳/۲۸
در صفحه درباره ما ۱۳۷۸ - ۱۱ سال اختلاف

۱۴- شرکت طراحی سایت راهبر - raahbar.net
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۸۹/۰۹/۰۸
در صفحه درباره ما ۱۳۷۸ - ۱۱ سال اختلاف

۱۵- شرکت طراحی سایت راشن - webrashen.ir
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۹۰/۰۶/۰۳
در فوتر سایت ۱۳۸۵ - ۵ سال اختلاف

۱۶- شرکت طراحی سایت آی وحید - ivahid.com
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۹۱/۰۱/۰۳
در صفحه درباره ما ۱۳۸۹ - ۲ سال اختلاف

۱۷- شرکت طراحی سایت ساناتک - sanatech.ir
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۹۱/۰۲/۲۱
در صفحه درباره ما ۱۳۸۴ - ۷ سال اختلاف

۱۸- شرکت طراحی سایت سایت کد - webone.co
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۹۱/۰۷/۲۳
در صفحه درباره ما ۱۳۸۷ - ۴ سال اختلاف

۱۹- شرکت طراحی سایت وب سیما - websima.com
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۹۱/۱۱/۲۷
در صفحه درباره ما (۲۰۱۲) ۱۳۹۱ - بدون اختلاف

۲۰- شرکت طراحی سایت حامد - ham3d.net
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۸۵/۰۹/۱۹
در صفحه درباره ما ۱۳۸۲ - ۳ سال اختلاف

۲۱- شرکت طراحی سایت ایران سایت - iransite.com
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۹۲/۰۴/۱۰
در صفحه درباره ما ۱۳۷۹ - ۱۳ سال اختلاف

۲۲- شرکت طراحی سایت دارکوب - sitedar.com
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۹۲/۰۹/۲۹
در صفحه اول ۱۳۸۱ - ۱۱ سال اختلاف

۲۳- شرکت طراحی سایت ره وب - rahweb.ir
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۹۲/۱۱/۱۹
در صفحه درباره ما ۱۳۹۰ - ۲ سال اختلاف

۲۴- شرکت طراحی سایت ایده - idea-soft.ir
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۹۲/۱۲/۲۱
تاریخ تاسیس یافت نشد.

۲۵- شرکت طراحی سایت آرمانیک - armanic.com
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۹۳/۰۳/۰۴
تاریخ تاسیس یافت نشد.

۲۶- شرکت طراحی سایت اینتن - inten.asia
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
در صفحه درباره ما ۴ سال پیش ۱۳۹۴ - ۱ سال اختلاف

۲۷- شرکت طراحی سایت پایدار سامانه - paydarsamane.com
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۹۳/۰۶/۲۸
در صفحه درباره ما ۱۳۸۲ - ۱۱ سال اختلاف

۲۸- شرکت طراحی سایت وب ۲۴ - web24.ir
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۹۳/۰۹/۰۵
در صفحه درباره ما ۱۳۸۸ - ۵ سال اختلاف

۲۹- شرکت طراحی سایت سایت کد - sitecode.ir
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
در صفحه اول ۱۳۸۳ - ۱۱ سال اختلاف

۳۰- شرکت طراحی وب ایران - webdesigniran.com
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۹۴/۰۵/۱۳
در صفحه درباره ما ۱۳۸۲ - ۱۲ سال اختلاف

۳۱- شرکت طراحی سایت نوین - novin.com
شروع مستمر به استناد (وب آرشیو): ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
در صفحه درباره ما بیش از ۱۰ سال ۱۳۸۸ - ۶ سال اختلاف

برای تهیه این لیست قدیمی ترین شرکت طراحی سایت زمان زیادی صرف شده است با این حال ممکن است ایراداتی داشته باشد بنابراین پیش دستی می کنیم و ازهر شرکت طراحی سایتی که آمار آن اشکال دارد پوزش می طلبیم. در نهایت اگر پیشنهاد یا انتقادی نسبت به لیست داشتید برای ما در همین صفحه کامنت نمایید تا اگر اشکال وارد بود آن را اصلاح نماییم. در انتها خلاصه ای از آمار را برای شما ذکر می کنیم.

۱۰ قدیمی ترین شرکت طراحی سایت (استناد به archive.org + فعالیت مستمر)
۱- آریانیک ۲- نونگار ۳- وب رمز ۴- پرشین تولز ۵- ضابط ۶- ایده‌ پویا ۷- داده ورزان ۸- به پردازان ۹- هاست ایران ۱۰- فراتک

​۱۰ قدیمی ترین شرکت طراحی سایت که فعالیت اصلی و تمرکز اصلی آن طراحی سایت است (استناد به archive.org و فعالیت مستمر)
۱- آریانیک ۲- نونگار ۳- ضابط ۴- ایده‌ پویا ۵- داده ورزان ۶- به پردازان ۷- فراتک ۸- گرین وب ۹- وبکده ۱۰- کاسپید

اگر شرکت طراحی وب سایت واقعا با سابقه ای می شناسید که بیشتر از پنج سال سابقه دارد و از قلم افتاده است لطفا در زیر کامنت کنید تا به بررسی اضافه شود.


1 دیدگاه
[1] علیرضا - 98/10/15 يكشنبه 01:06
مقایسه خوبی بود برای اونایی که میگن ما قدیمی ترین هستیم. - پاسخ
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
یک دو
سایت ضابط