امکانات هسته سایت ساز امکانات هسته سایت ساز
سایت ساز ضابط یک اسکریپت و سیستم مدیریت محتوا اختصاصی، تجاری و کد بسته است که توسط سایت ضابط از پایه و بدون استفاده از هیچ فریم ورک آماده ایجاد شده است