طراحی UI اینترانت
صفحه ١ از ٢ صفحه

سیستم های متمرکز تحت وب بانک مسکن

سیستم های متمرکز تحت وب بانک مسکن یکی از پر زمان برترین و پروژه هایی بود که در آن شرکت داشتم که بیشتر از دو سال طول کشید. ...

پروژه گلرنگ در آرین سیستم

از تیر ماه ٨٧ تا اردیبهشت ٨٩ پروژه گلرنگ - سیستم تحت وب آرین سیستم پرداز ...

طراحی سایت ایران اصالت به سفارش وزارت بهداشت

ایران اصالت سایت کنترل تقلبی یا اصلی بودن دارو ها می باشد که به سفارش وزارت بهداشت طراحی شد ...

نقشه ایران برای بانک صادرات

سفارش دهنده پروژه نقشه ایران برای بانک صادرات، بانک صادرات و کارفرما، شرکت خوارزمی و مجری طرح پروژه نقشه ایران نیز طراحی وب سایت ضابط بود. ...

سایت استخدام بانک مسکن

سایت استخدام بانک مسکن، یکی دیگر از نمونه کار های ما می باشد.در پروژه استخدام بانک مسکن٬ ضابط مسئول UI سایت استخدام بانک مسکن بود. ...

طراحی UI اتوماسیون اداری ماهکار سیستم

طراحی UI یکی از سیستم های اینترانتی شرکت ماهکار سیستم به نام اتوماسیون اداری شرکت مهندسین ماهکار کاسپین را سایت ضابط به عهده داشتم. ...

سایت نظارت بر طرح های سرمایه گذاری بانک صادرات

سایت نظارت بر طرح های سرمایه گذاری بانک صادرات، این سایت کوچک برای بانک صادرات ایجاد کردیم، سایت نظارت بانک صادرات با دات نت نوشته شده. ...

UI پروژه اینترانت رفاه و امور کارکنان

پروژه رفاه و امور کارکنان ادامه سایر پروژه های تحت وب بانک مسکن بود. UI پروژه رفاه و امور کارکنان بانک مسکن به دست آقای ضابط انجام شده است. ...

سیستم اینترانت ایران کیش

سایت ضابط تنها UI اینترانت ایران کیش را انجام داده. این قالب با قالب های معمول فرق دارد و آن هم این است که قالب تمام بر اساس جاوا اسکریپت است. ...

یک دو
سایت ضابط