پلاگین ١٣ فیلد دلخواه
صفحه ١ از ١ صفحه

افزودن فیلد دلخواه

چگونگی افزودن یک فیلد دلخواه در سایت ساز ضابط به همراه یک مثال عملی ...

آشنایی با انواع فیلد

برای استفاده از افزونه ١٣ (فیلد ها) یا سایر افزونه های زیر مجموعه ١٣ مانند فرم ساز (٢١) نیاز به دانش فنی ندارید اما نیاز است با انواع فیلد ها آشنا باش ...

معرفی مختصر افزونه فیلد اضافی

پارامتر ها یکی از منحصر بفرد ترین ویژگی های سایت ساز ضابط می باشد، این نوع پارامتر ها در کمتر سایت سازی چنین قابلیتی وجود دارد ...

یک دو
سایت ضابط