سایت ساز ضابطخرید و امور مالی

نظرات مشتریان

اگر از خدمات ما راضی بودید لطفا نظرتون را راجع به ما و خدماتمون از طریق یکی روش های زیر ارسال نمایید
۱- با جستجوی عبارت (طراحی سایت ضابط) در گوگل در راست نتایج گزینه نوشتن رویو Review را انتخاب و نظرتان را ثبت نمایید.
۲- با گوشی خود از صفحه سایتی که برای شما طراحی کردیم فیلم بگیرید و در حین فیلمبرداری نظرتان را راجع به ما اعلام بفرمایید. این فیلم در همین صفحه منتشر می شود و با آیکون قرمز ویدئو متمایز است.
۳- یا نظر خود را از در همین صفحه کامنت نمایید.

برخی از نظرات مشتریان ما

بنیامین فرج الهی محمدپور محمدرضا صرمدی رضا طورانی فروشپاه برنج وزین حمید رضا عبادالهآذرییاماها موتورمجید مرادیکالانیازعباسعلی دهنویمهدی ابراهیمیپیام فرح نوریمانی مهرزادعرفان محمدیهادی مرادیصابریانمحمد برخورداریسعید محسنیموسوی کیادرج آگهیابوالفضل آقاسیانسلمان تاجی پورمحمد رضاییعماد فتاحی