سایت ساز ضابطآموزش هاپلاگین 39 بسته آگهی

عملکرد بسته آگهی

بسته آگهی

در پلاگین 10 مدیریت آگهی تمام ویژگی های آگهی به صورت جداگانه در زمان ارسال آگهی یا پس از آن قابل تغییر و سفارش توسط آگهی دهنده هستند. اما توسط پلاگین 39 (بسته های آگهی) چند تا از ویژگی هارا داخل یک بسته یا پکیج قرار می دهیم تا انتخاب برای کاربر ساده و مفهوم تر باشد. همچنین می توان برای ساده تر شدن حالت انتخاب بسته ها، انتخاب های خاص پلاگین 10 را در زمان ارسال یا ویرایش آگهی را با -1 نمودن تعرفه آن ویژگی ها غیر فعال نماییم تا کاربر فقط با انتخاب بسته های تمدید روبرو شود.

اما عملکرد پلاگین 39 تنها به قرار دادن چند ویژگی داخل یک بسته بندی محدود نمی شود و کاملا هوشمند عمل می کند.
1- در ابتدا بررسی می کند اگر آگهی مدتی است که منقضی شده است افزایش تمدید را همان روز تمدید محاسبه کند و زمان منفی را صفر کند. (این تغییر در پلاگین 10 نیز اعمال شده است)
2- سپس بررسی می کند اگر آگهی دارای ستاره کمتری نسبت به ستاره بسته تمدید است و دارای یک اعتبار زمانی خاص از قبل است اعتبار قبلی را حذف نماید. مثلا فرض کنید شما دو بسته نقره و طلایی دارید بسته نقره ای رایگان است و 30 روز آگهی را تمدید می کند و هیچ ستاره ای ندارد. بسته طلایی 50 هزار تومان است و 30 روز اعتبار دارد و 1 یک ستاره به آگهی اضافه می کند. حالا کاربر آگهی خود را 3 بار با بسته رایگان نقره ای تمدید می کند و اعتبار آگهی خود را به 90 روز افزایش می دهد و سپس یک بسته طلایی می گیرد. اگر اعتبار قبلی حذف نشود می تواند 90 روز بیشتر از مزایایی بسته طلایی غیر رایگان استفاده کند. ما اگر ستاره قبلی آگهی مساوی یا بیشتر از بسته بود اعتبار زمانی قبلی آگهی در نظر گرفته می شود.
نکته: بسته نقره ای و ... نام ها و قابلیت هایی که داشتند برای مثال بودند و شما بدون محدودیت تعداد قابلیت ها و نام هر بسته را به دلخواه خود می توانید انتخاب کنید.
3- سپس بررسی می کند که مقدار اعتبار زمانی فعلی آگهی + اعتبار زمانی بسته از محدودیت "بیشترین روز یا ماه تمدید آگهی" در تنظیمات آگهی بیشتر است یا خیر. اگر بیشتر بود اجازه استفاده از بسته به آگهی داده نمی شود.
یک مثال زده می شود فرض نمایید تنظیمات "بیشترین ماه یا روز ارسال آگهی" معادل 30 روز است. بنابراین آگهی که ارسال می کنیم می تواند تا 30 روز اعتبار داشته باشد. حالا تنظیمات "بیشترین روز یا ماه تمدید آگهی" معادل 60 روز است. این بدان معناست که ما تنها می توانیم آگهی خود را تا 30 روز دیگر تمدید کنیم و مثلا نمی توانیم از بسته یا تمدید 31 روزه استفاده کنیم مگر اینکه یک روز از ارسال آگهی بگذرد.
بیشترین روز یا ماه تمدید آگهی از تمدید بی رویه یک آگهی جلوگیری می کند و مثلا مدیر می تواند در ماه های بعد تعرفه ها را تغییر دهد در صورتیکه بدون این محدودیت یک کاربر می تواند تا چندین سال یک آگهی را تمدید کند و از افزایش قیمت ها مصون بماند.