سایت ساز ضابطآموزش هاCMS - هسته - ظاهر

تغییر رنگ بندی پوسته ها

تغییر رنگ قالب

از مدیریت => مدیریت ظاهر => مدیریت قالب => ویرایش پوسته فعال، وارد ویرایش پوسته خواهید شد و می توانید رنگ بندی اکثر قسمت های پوسته را از مدیریت تغییر دهید.

1- انتخاب نمایید رنک کدام قسمت را می خواهید تغییر دهید، برای مثال روی کادر جلوی رنگ پس زمینه داخلی کلیک می کنیم.
2- در کارد باز شونده مطابق شماره یک بعد از کیک روی این قسمت ماوس را بالا پایین می کنیم تا به رنگ بندی اصلی برسیم.
3- مطابق شماره 2 رنگ بندی اصلی را تغییرات جزئی می دهیم.
4- بعد از انتخاب نهایی روی دکمه ای که در شماره 3 مشخص شده کلیک می کنیم تا کد Hex رنگ مورد نظر روی کادری که در ابتدا روی آن کلیک کردیم درج شود.

996450colors.jpg
البته در صورتیکه با کد های Hex آشنا هستید می توانید کد HEX را مستقیما در این قسمت وارد نمایید. مثلا برای رنگ سبز می توانید از کد 006600 استفاده نمایید.