سایت ساز ضابطآموزش هاپلاگین 21 فرمساز

آموزش پلاگین 21 (فرم ساز)

فرم ساز

یکی از پلاگین های زیر مجموعه پلاگین 13 (فیلد های دلخواه) پلاگین 21 (فرم ساز) است. با استفاده از پلاگین فرم ساز قادر خواهید انواع فرم های تماس با ما دلخواه را ایجاد نمایید. برای مثال فرم سفارش اسکریپت با استفاده از پلاگین فرم ساز ایجاد شده است. قبل از کار با فرم ساز نیاز است با انواع فیلد ها آشنا باشید.

در صورت آشنایی با انواع فیلدها برای ایجاد یک فرم تماس ابتدا یک صفحه برای آن فرم ایجاد نمایید.
برای مثال نام آن صفحه را فرم استخدام می گذاریم. اگر نیاز است توضیحاتی در صفحه استخدام اضافه می کنیم.
سپس برای ایجاد فیلد های فرم استخدام از مسیر مدیریت => فیلد ها => فرم تماس وارد می شویم و بسته به نیاز فیلد های مورد نظر را ایجاد می کنیم.
برای مثال برای ایجاد فیلد "نام خانوداگی" روی دکمه سبز رنگ Textbox کلیک می نماییم و پس از پر کردن موارد روی بروزرسانی کلیک می نماییم.
حال در ستون سمت چپ نام صفحه استخدام را با استفاده از Cntrl + F پیدا می نماییم و آنرا را تیک می زنیم و سپس روی بروزرسانی همان ستون کلیک می نماییم.
حال فیلد های ایجاد شده در انتهای صفحه استخدام نمایش داده می شود.
برای افزودن فرم های دلخواه دیگر مانند فیلد "نام خانوادگی" عمل می نماییم.
البته فیلد های ایمیل، کد امنیتی و دکمه ارسال به صورت خودکار در انتهای فرم ایجاد می شوند.
اگرمشکلی در ایجاد فیلد دلخواه داشتید کافی است pc-parametrpc-parametr را مطالعه نمایید.

هماهنگی فرمساز با پلاگین 22 (تیکت)
اگر پلاگین 22 را در لایسنس سایت ساز شما فعال است بعد از پر کردن فرم توسط کاربر علاوه بر اینکه فرم به ایمیل شما ارسال می شود یک تیکت با محتوای همان فرم ایجاد می شود تا هم یک آرشیو از فرم های ارسال شده در مدیریت داشته باشید و هم بتوانید بدون مراجعه به ایمیل خود به آن فرم پاسخ دهید. پاسخ به آن فرم دقیقا مانند پاسخ به یک تیکت است.

هماهنگی با قسمت ثبت نام
قابلیتی وجود دارد اگر کاربری فرم تماس با را پر کرد. به صورت خودکار در سایت شما ثبت نام شود. تا هم کاربر دیگر نیاز نباشد فرم های ثبت نام را پر کند و هم مدیر اطلاعات شخصی که فرمی را در سایت پر کرده است به عنوان یک کاربر داشته باشد.