سایت ساز ضابطآموزش هاCMS - هسته

فرمت تاریخ و زمان

فرمت تاریخ و زمان

برای تغییر فرمت تاریخ و زمان به مسیر زیر بروید:
مدیریت سیستم => تنظیمات => تنظیمات اصلی => فرمت تاریخ
به صورت پیش فرض مقدار این فرمت "y/m/d l H:i" می باشد که به طور مثال صورت زیر "91/02/03 يكشنبه 12:46" نمایش داده می شود. در توسعه سیستم یک راه وجود داشت که چند حالت پر طرفدار فرمت تاریخ در سیستم نوشته شود و کاربر یکی از این حالت ها را انتخاب نماید. اما به این نتیجه رسیدیم تا فرمت به صورت دستی نوشته شود تا اعمال هرگونه تغییرات و شخصی سازی برای مدیر فراهم باشد. در زیر مثال هایی برای مشتریان گرامی خواهیم زد تا راحتر قادر باشند فرمت تاریخ را تغییر دهند. رنگ سبز مدل نمایش تاریخ را نمایش می دهد. می توان از ترکیب حالت های زیر نیز استفاده کرد و حتما ضرورتی ندارد یکی از حالت های فوق انتخاب شود.

 • F j, Y g:i a - November 6, 2010 12:50 am

 • F j, Y - November 6, 2010

 • F, Y - November, 2010

 • g:i a - 12:50 am

 • g:i:s a - 12:50:48 am

 • l, F jS, Y - Saturday, November 6th, 2010

 • M j, Y @ G:i - Nov 6, 2010 @ 0:50

 • Y/m/d \a\t g:i A - 2010/11/06 at 12:50 AM

 • Y/m/d \a\t g:ia - 2010/11/06 at 12:50am

 • Y/m/d g:i:s A - 2010/11/06 12:50:48 AM

 • Y/m/d - 2010/11/06

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید لینک های زیر را مطالعه فرمایید
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/az4se3k1.aspx
http://php.net/manual/en/datetime.formats.date.php