نمونه‌کارهاطراحی UI اینترانت

طراحی سایت ایران اصالت به سفارش وزارت بهداشت

اصالت دارو

ایران اصالت سایت رسمی کنترل تقلبی یا اصلی بودن دارو ها می باشد که به سفارش وزارت بهداشت در سال ۱۳۸۸ طراحی و راه اندازی شد. از این پس تمام داروخانه های کشور برای کنترل دارو های خودشان از این سایت استفاده می کنند. پایه این سایت با استفاده از سیستم سایت ساز Poya Site Builder و با تکنولوژی C#.NET ساخته شده است. همچنین از پویا سایت بیلدر در ساخت سایت بانک اقتصاد نوین نیز استفاده شده است.  بعد از تحویل و در سال های بعد تغییراتی ظاهری انجام شده است که ما نقشی در آن نداشته ایم. آدرسی که این پروژه آپلود شد www.iranesalat.org می باشد.

154308iran-esalat.jpg

تاریخ انجام: 1388/02/13