نمونه‌کارهاطراحی UI اینترانت

سایت نظارت بر طرح های سرمایه گذاری بانک صادرات

بانک صادرات

این سایت کوچک برای اداره کل نظارت بر طرح ها و سرمایه گذاری بانک صادرات در سال ۱۳۸۶ ایجاد کردیم. این سایت با دات نت نوشته شد و در آدرس ts.bsi.ir برای استفاده کارکنان بانک صادرات آپلود شده است. تصویر از صفحه لاگین این سیستم در زیر مشاهده می فرمایید.

217610saderat.jpg
تاریخ پایان:1386/11/18