سایت ساز ضابطآموزش هاپلاگین 10 آگهی

تشخیص آگهی های مشابه

آگهی های مشابه

سایر آگهی های یک کاربر به صورت لیست در زیر آگهی کاربر نمایش داده می شود. با این امکان در همان لحظه می توانید مشاهده نمایید کاربر چه آگهی های دیگری فرستاده است. برای مثال در تصویر زیر آگهی دهنده یک آگهی با عنوان "پوکه معدنی" ارسال کرده است و سایر آگهی های این کاربر مثل آگهی پوکه معدنی یک و ... را در زیر آن آگهی مشاهده کنیم. متاسفانه برخی آگهی دهندگان از رایگان بودن امکان ارسال آگهی سوء استفاده می کنند و آگهی های تقریبا تکراری و مشابه با تغییراتی جزئی ارسال می کنند اما با مدل جدید لیست تایید آگهی ها به سادگی ها می توانید سایر آگهی های یک کاربر را به سرعت مشاهده نمایید و تصمیم گیری نمایید که آگهی دهنده در حال ارسال آگهی های اسپم است یا خیر.


همچنین سیستم بتازگی از متن و عنوان آخرین آگهی تایید نشده با سایر آگهی های ارسال شده درصد می گیرد واگر درصد بالایی از کلمات شبیه به آخرین آگهی تایید شده باشد به رنگ قرمز درخواهد آمد. تا مدیر هر چه سریعتر متوجه آگهی های با متن های تقریبا تکراری بشود و فقط اگر مایل بود آن ها را تایید کند.
همینطور اگر کاربر برای درج آگهی هزینه پرداخت کرده باشد هزینه با رنگ با رنگ سبز ذکر می شود تا مدیر متوجه شود کاربر برای آگهی اعتبار پرداخت کرده است.