سایت ساز ضابطآموزش هاپلاگین 10 آگهی

ویژگی های آگهی و تاثیر آن ها

آگهی ستاره دار

هر آگهی می تواند ویژگی هایی داشته باشد و آن ها را از سایر آگهی ها متمایز نماید که هر کدام از این ویژگی ها می تواند بسته به نظر مدیر تعرفه دار یا رایگان شود.

افزودن ستاره آگهی: هر ستاره باعث بالاتر نمایش دادن شدن در پنجره های مهمی مانند "آگهی تصویری" و صفحات دسته بندی دارد.
ویژه دسته بندی: مانند ستاره عمل می کند با این تفاوت که در صفحه دسته بندی اولیت بیشتری نسبت به ستاره دارد.
لینک: در صفحه جزئیات آگهی لینک درج شده را به صورت هایپرلینک نمایش می دهد.
تمدید به ازای هر روز: روز انقضا آگهی را افزایش می دهد. زمانیکه آگهی منقضی می شود تفاوتش این است که اطلاعات تماس نمایش داده نمی شود و در صفحاتی مانند دسته بندی و ... نمایش داده نمی شود. البته آگهی منقضی شده به صورت مستقیم یا از طریق موتور جستجو قابل مشاهده است.
آرم ویژه صفحه اول: فقط ظاهر آگهی را تغییر می دهد تا جلب توجه بیشتری برای کلیک شود
فرم تماس با آگهی دهنده: یک فرم تماس با آگهی دهنده در صفحه آگهی اضافه می کند که به ایمیل آگهی دهنده ارسال می شود.
آگهی های تصویری: در پنجره آگهی تصویری نمایش داده می شود و معمولا توسط مدیران در موقعیت صفحه اول قرار دارد. ترتیب نمایش براساس ستاره، آگهی ویژه و تاریخ ارسال است.
آگهی های متنی: در پنجره آگهی متنی نمایش داده می شود و معمولا توسط مدیران در موقعیت صفحه اول قرار دارد. ترتیب نمایش براساس تاریخ ارسال است.
نقشه گوگل آگهی (نیازمند پلاگین 23): امکان افزودن نقشه گرافیکی از موقعیت جغرافیایی توسط سرویس گوگل مپز را در صفحه آگهی مهیا می کند.
استعلام از آگهی دهنده (نیازمند پلاگین 37): قابلیت دریافت استعلام قیمت توسط ارسال کننده استعلام در آن دسته بندی را مهیا می کند.

با تنظیم تعرفه -1 در قسمت مدیریت = آگهی ها = تعرفه برای هر کدام از ویژگی های آگهی آن ویژگی غیر فعال می شود و با 0 قرار دادن تعرفه هر ویژگی آن ویژگی رایگان می شود و در زمان ارسال آگهی به صورت پیش فرض در حالت انتخاب قرار دارد. برخی از ویژگی های آگهی بر ترتیب نمایش آگهی نیز تاثیر می گذارند که به ترتیب الویت در محل های مختلف ذکر می نماییم.
 

ترتیب نمایش آگهی در قسمت های مختلف
ترتیب نمایش در پنجره آگهی تصویری: ستاره بالاتر (هم ستاره ها رندوم) - ویژه دسته بندی - تاریخ ارسال
ترتیب نمایش در صفحات دسته بندی آگهی: ویژه دسته بندی - ستاره بالاتر - تاریخ بروزرسانی
ترتیب نمایش در پنجره فرعی آگهی ستاره دار مجموعه: ستاره بالاتر (هم ستاره ها رندوم) - تاریخ بروزرسانی
ترتیب نمایش در پنجره فرعی بروزترین آگهی مجموعه: تاریخ بروزرسانی
ترتیب نمایش در پنجره فرعی آخرین آگهی های کاربر: تاریخ بروزرسانی

تاریخ بروزرسانی و تاریخ ارسال زمان ارسال آگهی برابر هستند و بعد از بروزرسانی یک آگهی فقط تاریخ بروزرسانی تغییر می کند