سایت ساز ضابطآموزش هاپلاگین 13 فیلد دلخواه

آشنایی با انواع فیلد

انواع فیلد

برای استفاده از افزونه 13 (فیلد ها) یا سایر افزونه های زیر مجموعه 13 مانند فرم ساز (21) نیاز به دانش فنی ندارید اما نیاز است با انواع فیلد ها آشنا باشید و آن را در جای مناسب استفاده نمایید. با استفاده از توضیحات و تصویر زیر با انواع  فیلد ها آشنا خواهید شد.

Textbox: متداول ترین نوع فیلد ورودی اطلاعات است. برای دریافت مقادیر متنی نسبتا کوتاه مانند نام خانوادگی، شماره تلفن و ... استفاده می شود. 
Texarea:
برای دریافت مقادیر متنی زیاد مانند توضیحات، آدرس و ... استفاده می شود.
SelectList: برای مقادیری که کاربر باید فقط یکی از گزینه ها (بیشتر از 3 گزینه) را انتخاب کند. مثلا برای ایجاد فیلد انتخاب کشور محل زندگی از Selectlist استفاده می شود.
Radiobtutton: برای مقادیری که کاربر باید فقط یکی از گزینه ها (حداکثر 3 گزینه) را انتخاب کند. مثلا برای ایجاد فیلد انتخاب کشور محل زندگی از Selectlist استفاده می شود.
Checkbox: برای مقادیر که کاربر می تواند یک یا چند مورد را انتخاب نمایید از Selectbox استفاده می شود مانند فیلد انتخاب غذا های مورد علاقه مورد استفاده قرار می گیرد.