پرینت

طراحی UI اتوماسیون اداری ماهکار سیستم

طراحی UI یکی از سیستم های اینترانتی شرکت ماهکار سیستم به نام اتوماسیون اداری شرکت مهندسین ماهکار کاسپین را من به عهده داشتم.
این سیستم با زبان برنامه نویسی C# نوشته شد و تیم حدود 7 نفر در آن مشغول بودند.
در این سیستم از چند کنترل دات نت به همراه کنترل ها تلریک استفاده شده بود که برای آن ها هم تم خاصی طراحی کردم.
Theme مورد نظر شرکت ماهکار کاسپین, قالب یاهو میل کلاسیک بود که برای اتوماسیون اداری طراحی کردم.
همانطور که می دانید, سیستم های اینترانتی, کاملا با وب سایت متفاوت هستند و کار های مشابه زیادی در این حوزه توسط طراحی وب سایت ضابط انجام شده اند.
برخی از این سیستم ها مانند سیستم متمرکز بانک مسکن و ... سال ها به طول کشیدند و برخی مانند این سیستم چند هفته برای UI آن زمان صرف شده اند.
اما در نهایت به دلیل ایتکه این سیستم ها برای لوکال طراحی شده اند فقط می توانیم یک یا چند تصویر  از آن را قرار دهیم

619941mahkar.gif

تاریخ شروع: 1388/01/15
تاریخ پایان: 1388/02/01

طراح سایت: میثم ضابط
برنامه نویس: شرکت ماهکار کاسپین

SecImgSes