پرینت

طراحی UI اتوماسیون اداری ماهکار سیستم

اتوماسیون اداری
پروژه اتوماسیون اداری در اردیبهشت ۱۳۸۸ پایان یافت. در اتوماسیون اداری شرکت مهندسین ماهکار کاسپین از چند کنترل دات نت به همراه کنترل ها تلریک استفاده شده بود که برای آن ها هم تم خاصی طراحی شد. Theme مورد نظر شرکت ماهکار کاسپین قالب یاهو میل کلاسیک در نظر گرفته شد. همانطور که می دانید سیستم های اینترانتی کاملا با وب سایت متفاوت هستند و کار های مشابه زیادی در این حوزه توسط طراحی وب سایت ضابط انجام شده اند. برخی از این سیستم ها مانند سیستم متمرکز بانک مسکن و ... سال ها به طول کشیدند و برخی مانند این سیستم چند هفته برای UI آن زمان صرف شده اند. اما در نهایت به دلیل ایتکه این سیستم ها برای لوکال طراحی شده اند فقط می توانیم یک یا چند تصویر  از آن را قرار دهیم

619941mahkar.gif

تاریخ شروع: 1388/01/15
تاریخ پایان: 1388/02/01

SecImgSes
طراحی سایت ضابط ۱۳۸۴ - ۱۳۹۸