پرینت

بررسی موجود بودن یک کلمه خاص در متن در PHP

php

با استفاده از کد PHP زیر می توانید بررسی کنید که کلمه مورد نظر شما در متن وجود دارد یا خیر
فرض کنید در عبارت آمده است. PHP If Contains String و حالا میخواهیم بررسی کنیم که آیا در این متن کلمه Contains آمده است یا خیر کافی است کدی مانند این بنویسیم.

نوع محتوا: رفع مشکل
سطح: مقدماتی

SecImgSes
طراحی سایت ضابط ۱۳۸۴ - ۱۳۹۸