پرینت

مشاهده خطاهای پی اچ پی

اگر در سرور شما امکان نمایش خطای پی اچ پی فعال باشد می توانید توسط کد زیر خطا ها را نمایش دهید. کافی است بعد از رفع مشکل این کد را کامنت کنید تا با مشکل امنیتی و ظاهری مواجه نشوید.

نوع محتوارفع مشکل
سطحمقدماتی
2 دیدگاه

90/10/12 دوشنبه 08:29
[2] حمیدرضا مهدوی پناه:

ممنون
89/12/21 شنبه 09:24
[1] sajjad ansari:

ممنون
ارسال دیدگاه
SecImgSesطراحی سایت ضابط ۱۳۸۴ - ۱۳۹۷