پرینت

مشاهده خطاهای پی اچ پی

خطا پی اچ پی
اگر در سرور شما امکان نمایش خطای پی اچ پی فعال باشد می توانید توسط کد زیر خطا ها را نمایش دهید. کافی است بعد از رفع مشکل این کد را کامنت کنید تا با مشکل امنیتی و ظاهری مواجه نشوید.

نوع محتوا: رفع مشکل
سطح: مقدماتی
2 دیدگاه

90/10/12 دوشنبه 08:29
[2] حمیدرضا مهدوی پناه:

ممنون
89/12/21 شنبه 09:24
[1] sajjad ansari:

ممنون

SecImgSes
طراحی سایت ضابط ۱۳۸۴ - ۱۳۹۸