پرینت

حذف لینک تولیدکننده

حدف کپی رایت

در سایت ساز ضابط در صورت انتخاب حالت اول #1 فروش سایت ساز هر مشتری که مایل باشد می تواند لینک کپی رایت را به رایگان حذف نمایید. در حالت #2 این کد باید خریداری شود.
با توجه به این موضوع که همکاران زیادی از سایت ساز ضابط برای سایت مشتریان خود استفاده می کنند و تمایل ندارند که لینک ما در آن سایت ها نمایش داده شود این امکان در خود مدیریت البته به صورت مخفی قرار داده شده است. منظور از مخفی این است که از مدیریت لینکی برای ورود به این صفحه وجود ندارد و باید به صورت دستی تایپ شود. برای این منظور ابتدا وارد مدیریت شوید سپس صفحه secret.php را به انتهای آدرس مدیریت خود اضافه نمایید. مثلا : www.yourdomain.com/adminfolder/secret.php

سپس کد PTo9DH0XWmy( را در قسمت کد حذف لینک کپی رایت وارد نمایید، اگر مایل هستید متن یا کد خاصی نیز به عنوان کپی رایت Copyright درج نمایید و تمایل ندارید توسط مشتری شما حذف شود در این صفحه مخفی نیز می توانید آنرا وارد نمایید.

اشتباه رایج
گاهی علامت" ( " انتهای کد حذف درج نمی شود. کد حذف دقیقا باید PTo9DH0XWmy( باشد و تایپ به صورت PTo9DH0XWmy اشتباه است.

ارسال دیدگاه
SecImgSesطراحی سایت ضابط ۱۳۸۴ - ۱۳۹۷