پرینت

سایت نظارت بر طرح های سرمایه گذاری بانک صادرات

این سایت کوچک برای بانک صادرات ایجاد کردیم، که میثم ضابط طراح وب این سایت بود. این سایت با دات نت نوشته شده و در ts.bsi.ir برای استفاده کارکنان بانک صادرات آپلود شده است. تصویر از صفحه لاگین این سیستم در زیر مشاهده می فرمایید.

217610saderat.jpg
تاریخ پایان:1386/11/18

SecImgSes