آموزش‌هامقالات عمومی

ساخت و مدیریت ایمیل

ساخت ایمیل

در زمان نصب سایت یک ایمیل info برای سایت ایجاد می شود و اطلاعات آن شامل پسورد ایمیل در قسمت مدیریت سایت ساز = تنظیمات = تنظیمات اصلی بخش SMTP وارد می شود.
برای ورود به ایمیل از آدرس مشابه زیر استفاده بفرمایید.
www.yourdomain.com/roundcube

برای تغییر پسورد مسیر زیر را دنبال نمایید. Setting => Password برای دسترسی به صورت لینک مستقیم از طریق URL زیر اقدام فرمایید.
www.yourdomain.com/roundcube/?_task=settings&_action=plugin.password
دقت نمایید پس از تغییر پسورد ایمیل باید در بخش تنظیمات اصلی پسورد را بروز نمایید.

پیشنهاد می شود مدیران نرم افزار Mozilla Thunderbird یا Outlook را نصب کنند و از این طریق اقدام به چک کردن ایمیل های خود نمایند.
تنظیمات اوت لوک باید به صورت نمونه تصویر زیر باشد. به جای zabet.ir آدرس سایت خود را وارد نمایید.

782191outlook.gif