نمونه کار هاطراحی UI اینترانت

سیستم اینترانت ایران کیش

ایران کیش
پروژه سیستم پی ام ایران کیش مرتبط با بانک صادرات در سال ۸۹ انجام شد. این پروژه بر اساس تکنولوژی MVC انجام شد.ایران کیش شرکت کارت های اعتباری، یکی از زیر مجموعه های بانک صادرات می باشد.

irankish-login

ایران کیش

تاریخ شروع: 1388/08/14
تاریخ پایان: 1388/09/28